ระบบข้อมูล Refer สำหรับสถานบริการ

www.nanhospital.go.th  

.

 

 

 

User Name :

 

Password :

 
   

Login

 

   คำอธิบายเพิ่มเติม

    พบปัญหาหรือข้อสงสัยซักถาม โทรมาที่

   ศูนย์คอมพิวเตอร์. 054-719000 ต่อ 1427

   

            คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลน่าน

            เอกสารการนำเสนอ การพัฒนาระบบรายงานข้อมูล Refer Back on Cloud โรงพยาบาลน่าน

            ตัวอย่างโปรแกรมการตอบกลับข้อมูลเข้าระบบ Clound Thairefer

            การตั้งค่า Component ของโปรแกรมการตอบกลับข้อมูลเข้าระบบ Clound Thairefer

            เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบแบบประเมินความพึงพอใจ โปรแกรมระบบข้อมูล REFER online